• 01
  • slide5
  • slide4
  • slide3
shutterstock_46087477

ประกาศผล EQA

คณะกรรมการสมาคม IAP-Thailand ร่วมกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการออกใบประกาศณียบัตรให้กับสถาบันที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ EQA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสถาบันใดที่ผ่านการเข้าร่วมแต่ยังไม่ได้รับเอกสาร โปรดติดต่อสมาคมฯตามวันเวลาราชการ