ทุนฟรีสำหรับ "World Congress of the IAP(IAP 2024)"

ประชาสัมพันธ์ค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจ

ทุนฟรีสำหรับ "World Congress of the IAP (IAP 2024)" ณ เมือง Cancun, Mexico ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2567 

ทุนรวมค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางและค่าที่พัก  ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนต้องได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงาน Poster/Oral presentation 

รายละเอียด:

1. Abstract submission(หมดเขต 10 เม.ย. 67): https://iap2024.com/abstract-submission/

2. แบบฟอร์มสมัครทุน(หมดเขต 17 เม.ย. 67):https://www.iapcentral.org/current-activities/bursaries-for-iap-international-congresses/iap-bursary-application-form

3. Website IAP2024: https://iap2024.com/

The Asian Society of Digital Pathology (ASDP)

Book your seat for the inaugural webinar of the Asian Society of Digital Pathology (ASDP) 

Date: Jan 20 (Saturday)

free registration: https://t.ly/etZJ9 or scan QR code on the poster

agenda: https://cutt.ly/IwF3nB73