ประกาศผล EQA

คณะกรรมการสมาคม IAP-Thailand ร่วมกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการออกใบประกาศณียบัตรให้กับสถาบันที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ EQA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสถาบันใดที่ผ่านการเข้าร่วมแต่ยังไม่ได้รับเอกสาร โปรดติดต่อสมาคมฯตามวันเวลาราชการ

 

shutterstock_46087477

ทางคณะกรรมการขอขอบคุณพยาธิแพทย์และห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นอย่างสูง ทางคณะกรรมการสมาคมฯและอนุกรรมการที่ทำงานเกี่ยวกับ EQA จะพัฒนางานนี้ให้ดียิ่งๆขึ้นไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านพยาธิวิทยาในประเทศไทย

 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/view/eqa-iap-thailand/home