โครงการ Proficiency Testing for H&E Staining

หลักการและเหตุผล

            สมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย ได้เปิดโครงการ Proficiency Testing สำหรับ H&E Staining เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดยสมาคมฯมีความเป็นกลางในการประเมิน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.      ห้องปฏิบัติการที่สนใจติดต่อขอใบสมัครมาที่ info@iapthailand.com

2.      ชำระค่าดำเนินการ (ครั้งละ 5,000 บาท)

3.      ส่งใบสมัครที่กรอกแล้ว พร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ info@iapthailand.com

4.      สมาคมฯสุ่มเลือกหมายเลขสไลด์ที่ต้องถูกประเมิน จำนวน 40 แผ่น

5.      ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการส่งสไลด์ที่ระบุข้างต้นมายังสมาคมฯ โดยต้องใช้สไลด์แผ่นดั้งเดิม (ห้ามส่งสไลด์ที่ตัดย้อมใหม่มาให้กรรมการประเมิน)

6.      สมาคมฯส่งสไลด์ให้กรรมการ (สมาคมฯไม่เปิดเผยนามผู้ประเมิน)

7.      กรรมการออกใบรับรอง “Proficiency Testing for H&E Staining” ให้ห้องปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม :   คุณสิริมา  ช่อชูศรี โทรศัพท์  081-354-1119

e-mail : contact@iapthailand.com

 

Download รายละเอียดและใบสมัครโครงการ